Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 28 kwietnia 2021

Wyposażenie Zakładów Cukierniczych Miś.

Urządzenia gastronomiczne

Opis:

Syndyk masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości zaprasza do składania ofert zgodnych z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży na nabycie składników majątkowych oraz przysługującym im praw, w skład których wchodzą:

• ruchomości w postaci maszyn, urządzeń i innych elementów stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego – za cenę nie niższą niż 311 999,58 zł. Załączone do ogłoszenia zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.
Szczegółowe zestawienie ruchomości wraz z cenami wywoławczymi można uzyskać w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu oferty na rachunek bankowy masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości o numerze 02 1750 1064 0000 0000 2180 0098, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.

Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.
Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: kdp@kdp.net.pl.

Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2021 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.


zadaj pytanie ogłaszającemu


Twój e-mail*
Twoja wiadomość*

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...