Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 19 listopada 2020

Fotel biurowy

Fotele i krzesła biurowe

Opis:

Syndyk masy upadłości w toczącym się postępowaniu upadłościowym Henryka Jarosiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 95/20 of), niniejszym obwieszcza, że można składać oferty na zakup z wolnej ręki :
Foteli o nr inwentarza 4 i 5. cena minimalna 5,- zł (pięć złotych 00/100)szt. BRUTTO
Sprzedaż prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Sprzedaży.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00 telefonicznie dzwoniąc pod nr 71 792 70 79 lub 698 934 460 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: sy***k@o*.pl.
Oferty pisemne należy przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24 listopada 2020 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 20% ceny minimalnej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 49 1020 5242 0000 2602 0484 1625, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”. Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.
Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2020 r. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.


zadaj pytanie ogłaszającemu


Twój e-mail*
Twoja wiadomość*

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...