Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 28 kwietnia 2021

Wyposażenie Zakładu Wyrobów Cukierniczych Produkcja.

Urządzenia gastronomiczne

Opis:

Syndyk masy upadłości ZWC Produkcja sp. z o.o. w upadłości zaprasza do składania ofert na nabycie składników majątkowych, w skład których wchodzą ruchomości w postaci maszyn, urządzeń i innych elementów stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego – za cenę nie niższą niż 644 249,43 zł. Załączone do ogłoszenia zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.
Szczegółowe zestawienie ruchomości wraz z cenami wywoławczymi można uzyskać w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ruchomości na rachunek bankowy masy upadłości ZWC Produkcja sp. z o.o. w upadłości o numerze 72 1090 2499 0000 0001 4464 7057, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka lub drogą poczty elektronicznej.
Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: kdp@kdp.net.pl.

Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2021 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.


zadaj pytanie ogłaszającemu


Twój e-mail*
Twoja wiadomość*

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...